Varberga 5 & 11

Varberga 5 & 11

Varbergas nya skrud och system - påbyggnad och ROT

Projektfakta

Program Bostäder
Projekttyp Arkitektur ,Byggnadsvård
Byggnation Tillbyggnad ,Påbyggnad
Status Pågående
Projektstart 2017
Projektslut 2017
Plats Varberga, Örebro
Beställare Örebrobostäder
Omfattning 420 bostäder
Ledning Marcus Lindberg
Team Marcus, Lindberg, Mikael Brunke, David Levin, Sara Kangro

Varberga är ett av många miljonprogramsområden som ÖBO äger och förvaltar. Etappvis har man arbetat sig igenom området för att rusta och förtäta. Bygd tar nu fram koncept för påbyggnation av tre hus, program för gestaltning samt projekterar drygt 200 lägenheter för generalentreprenad, i ett första skede.

  • Varberga 5 & 11
  • Varberga 5 & 11
  • Varberga 5 & 11