Kvarteret Hyvlaren

Kvarteret Hyvlaren

Vid Svartåns strand, ett stenkast från Södra station, 500 meter från Våghustorget finns Kvarteret Hyvlaren.

Projektfakta

Program Bostäder
Projekttyp Arkitektur
Byggnation Nybyggnad
Status Pågående
Projektstart 2017
Plats Örebro
Beställare Sjöborgs Fastigheter
Omfattning 3650 kvm
Ledning Marcus Lindberg
Team Marcus Lindberg, Mikael Brunke

Utmaningen i framtagandet av detta projekt har handlat om att hitta och skapa ett tydligt och väl avvägt förhållningssätt mellan de olika ”sorter” som möts i snittet mellan Hyvlaren och Basen 10, fastigheten till väster. Vidare har vi sökt att behålla gårdsmiljön i kvarteret intakt. Vårt svar är en långsmal kropp som gör en mer stadsmässig miljö utav Fridhemsgatan och samtidigt möter upp takfoten på Basen 10 i en 4+1 våningar hög byggnad. Med en smal fyrspännare med övervägande kompakta lägenheter kan vi hålla ner husdjupet och inte ta mer av gården i anspråk än den befintliga parkeringsytan gör i dagsläget.

Punkthusen på fastigheten är orienterade för dagsljus och inte efter någon stadsmässig struktur. Vårt svar är att ”hämta upp” riktningar som finns i punkthusen genom att fasa gavlarna i parallella eller vinkelräta ytor, samt att distansen i norr blir den samma som mellan punkthusen överlag. Det ger slanka gavlar och även en känsla av att kvarteret öppnar upp sig.

  • Kvarteret Hyvlaren
  • Kvarteret Hyvlaren
  • Kvarteret Hyvlaren