Almby stadsdelsutveckling

Almby stadsdelsutveckling

Industritomt i Örebros östra del omvandlas till stadsdelscentra med en mix av bostäder, verksamheter och service

Projektfakta

Program Bostäder ,Utbildning ,Mixed-use
Projekttyp Arkitektur ,Stadsplanering
Byggnation Nybyggnad ,Tillbyggnad ,Påbyggnad
Status Pågående
Projektstart 2017
Plats Örebro

Bygd tar fram underlag för detaljplan för fastighet i Almby som ska tjäna ett större område i Östra delen av staden

  • Almby stadsdelsutveckling
  • Almby stadsdelsutveckling