OM BYGD

Om bygd

Vi vill skapa arkitektur som berikar och berör. Vi ser oss som medkreatörer i byggprocessen och målsättningen är att skapa projekt som ger värde för samhället och våra kunder. Vi drivs av att överraska beställaren och involvera denne i våra processer.

Bygd startade våren 2016 med en konstellation om tre personer, en arkitekt och två byggnadsingenjörer.

Fundamentet i vår verksamhet är lusten till ämnet – arkitekturen. Vårt arbete genomsyras av nyfikenhet, analys och arbetsvilja.

Varje aktörs insats och kunnande är viktig. Alla bidrar till projektens framgång. Vi strävar efter en öppen, inkluderande och respektfull kultur mellan medarbetare och kund.

Vi strävar efter att åskådliggöra processen som driver en design och vi vill uppmärksamma detaljerna som skapar helheten. I tät dialog med beställare och med ett öppet sinne, skapar vi en gemensam målbild för projektet.

"En bygd är ett bebyggt område i landsorten, vilket enligt tradition utgör en historisk, kulturell och geografisk enhet. Namnet kommer av fornsvenskans byghþ; med betydelsen bygga. Ett närbesläktat, men inte synonymt, ord är by. Bygden kan utgöra ett betydligt större område, till exempel den bebyggda delen av en dalgång, en ö eller en socken."

Wikipedia