MEDARBETARE

Mikael Brunke

Byggnadsingenjör

Med över 20 års erfarenhet av byggnadsprojektering utgör Mikael en trygg part i uppdragen. Han har genom åren jobbat med många olika typer av byggnadsprojekt; arenor, bostäder, kontor, sjukhus, vårdcentraler och mycket mer, uppdrag som skiftat i storlek och komplexitet.

Epost mikael.brunke@bygdarkitektur.se
Telefon 076 115 29 00
CV Länk till CV

Robin Månbrant

Byggnadsingenjör

Robin har arbetat med en rad olika projekt. Han är särskilt inriktad på bostäder. Robin arbetar med intensitet och en vilja att utvecklas, är gärna drivande och aktiv i projekten. Hans lyhördhet är en tillgång som uppskattas av intressenterna.

Epost robin.manbrant@bygdarkitektur.se
Telefon 076 115 29 01
CV Länk till CV

Sara Kangro

Byggnadsingenjör

Sara jobbar i varierande typer av projekt med stort ansvarstagande. Hon har tidigare jobbat på bygglovsenheten på Örebro Kommun. Med många års erfarenhet från vårdsektorn i sitt tidigare yrkesliv jobbar Sara gärna med tillgänglighetsfrågor och är certifierad Tillgänglighetssakkunning TIL2.

Epost sara.kangro@bygdarkitektur.se
Telefon 076 544 10 88

Sofia Gustafsson

Arkitekt MSA

Att kombinera känslan för färg och form med effektivitet och struktur är Sofias signum som arkitekt. Med en bred bakgrund kommer också en stor förståelse för vad olika verksamheter och ändamål behöver och vill uppnå med arkitektur. Målet att alltid träffa helt rätt i skapandet är en stark drivkraft hos Sofia.

Epost sofia.gustafsson@bygdarkitektur.se
Telefon 076 115 29 02

William Uddling

Byggnadsingenjör

Byggnadsingenjör som jobbar i olika typer av projekt och tar sig an projekten med nyfikenhet och engagemang. Jobbar med hög arbetsmoral och vill göra rätt för sig i projekten.

Epost william.uddling@bygdarkitektur.se
Telefon 073 055 29 50

Mattias Dyrebrant

Byggnadsingenjör

Mattias jobbar strukturerat och detaljerat på hög nivå, och skapar därmed ordning och tydlighet i projekten. Har tidigare jobbat som konstruktör vilket gett honom god förståelse kring helheten och funktionen av en byggnad. Mattias har ofta rollen som samordningsansvarig i projekten med bla 3D-samordning av olika discipliner.

Epost mattias.dyrebrant@bygdarkitektur.se
Telefon 070 911 34 55

Tommy Carlmark

Byggnadsingenjör

Tommy tar sig an olika projekt med hög ambition och stort engagemang. Han har öga och känsla för arkitektur och är alltid noga med att bevara och utveckla arkitektoniska kvaliteter i de projekt han arbetar med. Har tidigare jobbat som bygglovshandläggare och har därför mycket god kunskap om bygglovsprocessen. Tommy har även ett särskilt intresse för kulturbyggnader.

Epost tommy.carlmark@bygdarkitektur.se
Telefon 076 103 34 33

Emma Gren

Planarkitekt FPR/MSA

Emma har åtta års erfarenhet av kommunal stadsplanering både i rollen som planarkitekt och i rollen som projektledare för större stadsbyggnadsprojekt. Hon har god vana av politiskt styrda organisationer, myndighetskrav samt planeringsprocessens lagstiftning och är en trygg part genom olika typer av planuppdrag. Hennes särskilda intresse för planers genomförbarhet och gestaltning brukar även komma till användning i de uppdrag som hon åtar sig.

Epost emma.gren@bygdarkitektur.se
Telefon 076-115 23 15

Carolin Frögren

Arkitekt MSA

I sin roll som arkitekt är Carolin mycket kreativ och motiveras av problemlösning. Att se till varje projekts specifika förutsättningar och alltid sträva efter de mest optimala lösningarna är en stor drivkraft. Carolin har även erfarenhet från den kommersiella branschen där kommunikation, noggrannhet och effektivitet har hög prioritet. Därigenom har hon ett öga för detaljer och ett sinne för färg och form, vilket avspeglar sig i det arbete hon gör.

Epost carolin.frogren@bygdarkitektur.se
Telefon 076-115 30 33

My Sohlman

KONTORSASSISTENT

My är en strukturerad och serviceinriktad kontorsassistent som löser allt från mindre ritningsuppdrag till att säkerställa kontorets dagliga rutiner. Att hon därtill är en fena på fotografering och bildredigering är en egenskap som brukar komma väl till pass.

Epost my.sohlman@bygdarkitektur.se
Telefon