MEDARBETARE

Marcus Lindberg

Arkitekt SAR/MSA

Marcus Lindberg är arkitekt, utbildad på KTH i Stockholm. Han arbetar med alla typer av arkitektuppdrag, visioner, stadsplanering, inredning och ombyggnationer. Marcus drivs av ett stort engagemang och är särskilt intresserad av koncept, gestaltning och genomförande i detalj.

Epost marcus.lindberg@bygdarkitektur.se
Telefon 076 115 29 02
CV Länk till CV

Mikael Brunke

Byggnadsingenjör

Med 18 års erfarenhet av byggnadsprojektering utgör Mikael en trygg part i uppdragen. Han har genom åren jobbat med många olika typer av byggnadsprojekt; arenor, bostäder, kontor, sjukhus, vårdcentraler och mycket mer, uppdrag som skiftat i storlek och komplexitet.

Epost mikael.brunke@bygdarkitektur.se
Telefon 076 115 29 00
CV Länk till CV

Robin Månbrant

Byggnadsingenjör

Robin har arbetat med en rad olika projekt. Han är särskilt inriktad på bostäder. Robin arbetar med intensitet och en vilja att utvecklas, är gärna drivande och aktiv i projekten. Hans lyhördhet är en tillgång som uppskattas av intressenterna.

Epost robin.manbrant@bygdarkitektur.se
Telefon 076 115 29 01
CV Länk till CV

Sara Kangro

Byggnadsingenjör

Sara är nytillkommen byggnadsingenjör. Närmast kommer hon ifrån bygglovsenheten på Örebro Kommun. Hon har ett stort intresse för äldre arkitektur, och tillgänglighetsfrågor ligger varmt om hjärtat med många års erfarenhet av vårdsektorn.

Epost sara.kangro@bygdarkitektur.se
Telefon 076 544 10 88