info

Vår vision är att vara ett komplett och tongivande arkitektkontor där vår arkitektur tillför värden till omgivningen och människan för nuvarande och kommande generationer.

Bygd Arkitektur startade 2016 i Örebro. Vi är idag ett tiotal medarbetare med bred kompetens och erfarenhet från olika typer av projekt. Vår verksamhet utmärks av personliga relationer, stort engagemang och höga arkitektoniska ambitioner med förståelse för kundens affär.

Vi strävar efter att vara ett heltäckande arkitektkontor som levererar kvalificerade arkitekttjänster i ett brett spann av uppdrag såsom stadsplanering, utemiljöer, offentliga byggnader, bostäder, lokaler och lärandemiljöer där vi har en aktiv roll genom hela processen från idé och vision till bygglov och byggnation. 

Vi har en teambaserad arbetsprocess där vi tar vara på kontorets samlade erfarenheter och kompetenser. Utöver att säkerställa projektens kvalité och att lagar och normer uppfylls bidrar detta till att höja projekten arkitektoniskt och vi utvecklar och lär av varandra.

Medarbetare

Malin Rosén

Malin Rosén

VD

Att se medarbetarna växa i sina roller och utvecklas för att bli sitt bästa jag är en av Malins drivkrafter. Med Bygd arkitektur som plattform hoppas Malin kunna bidra till ett hållbart samhällsbyggande tillsammans med befintliga och nya kunder. Med 19 års erfarenhet som chef inom branschen och uppbyggnad av konsultverksamheter är hon en stor tillgång i vår visionsresa.

Epost malin.rosen@bygdarkitektur.se
Telefon 070 258 58 44
Mikael Brunke

Mikael Brunke

Byggnadsingenjör

Med över 20 års erfarenhet av byggnadsprojektering utgör Mikael en trygg part i uppdragen. Han har genom åren jobbat med många olika typer av byggnadsprojekt; arenor, bostäder, kontor, sjukhus, vårdcentraler och mycket mer, uppdrag som skiftat i storlek och komplexitet.

Epost mikael.brunke@bygdarkitektur.se
Telefon 076 115 29 00
Mattias Dyrebrant

Mattias Dyrebrant

Byggnadsingenjör

Mattias jobbar strukturerat och detaljerat på hög nivå, och skapar därmed ordning och tydlighet i projekten. Har tidigare jobbat som konstruktör vilket gett honom god förståelse kring helheten och funktionen av en byggnad. Mattias har ofta rollen som samordningsansvarig i projekten med bla 3D-samordning av olika discipliner.

Epost mattias.dyrebrant@bygdarkitektur.se
Telefon 070 911 34 55
Emma Gren

Emma Gren

Planarkitekt FPR/MSA

Emma har flera års erfarenhet av kommunal stadsplanering både i rollen som planarkitekt och i rollen som projektledare för större stadsbyggnadsprojekt. Hon har god vana av politiskt styrda organisationer, myndighetskrav samt planeringsprocessens lagstiftning och är en trygg part genom olika typer av planuppdrag. Hennes särskilda intresse för planers genomförbarhet och gestaltning brukar även komma till användning i de uppdrag som hon åtar sig.

Epost emma.gren@bygdarkitektur.se
Telefon 076 115 23 15
Elin Hals

Elin Hals

Kontorsassistent / Landskapsarkitekt LAR/MSA

Elin är deltidsanställd på Bygd arkitektur. Hon gillar att se till att alla medarbetare har det bra, hjälper oss med administrativt arbete och rattar Bygds sociala medier. Utöver detta är Elin utbildad landskapsarkitekt samt har erfarenhet av detaljplanering vilket gör att vi vid behov kan använda hennes kompetens inom olika uppdrag. Ett upplägg vi alla är väldigt nöjda med helt enkelt!

Epost elin.hals@bygdarkitektur.se
Telefon
Jonas Hesse

Jonas Hesse

Arkitekt MAA/SAR/MSA

Jonas står för en utforskande och samtida arkitektur som är rotad i platsen och dess historia. Med mer än 15 års erfarenhet bidrar han till lösningar med hög konstnärlig nivå och teknisk genomförbarhet. Med Bygd Arkitektur som bas arbetar han med stort engagemang och lyhördhet för att tillsammans med beställaren göra världen lite finare.

Epost jonas.hesse@bygdarkitektur.se
Telefon 076 187 77 11
Linda Huss Lager

Linda Huss Lager

Byggnadsingenjör

Linda är byggnadsingenjör med stor bredd som gör det mesta från planering till projektering. Hon har flera års erfarenhet och har jobbat med både stort och smått inom vård, skolor och bostäder. Linda är både kreativ och strukturerad och engageras av att skapa mervärde för såväl kollegor, samarbetspartners och slutkund.

Epost linda.huss@bygdarkitektur.se
Telefon 076 103 34 33
Erika Kinisjärvi

Erika Kinisjärvi

Planarkitekt FPR/MSA

Erika har fem års erfarenhet som planarkitekt inom kommunal planering och har god inblick i flera kommuners planeringsprocesser. Hon kommer senast från Stadsbyggnadskontoret på Örebro kommun och har arbetat med bland annat detaljplaner och planprogram för större stadsdelar till förtätningsprojekt.

Epost erika.kinisjarvi@bygdarkitektur.se
Telefon 070 045 05 05
Robin Månbrant

Robin Månbrant

Byggnadsingenjör

Robin har arbetat med en rad olika projekt. Han är särskilt inriktad på bostäder. Robin arbetar med intensitet och en vilja att utvecklas, är gärna drivande och aktiv i projekten. Hans lyhördhet är en tillgång som uppskattas av intressenterna.

Epost robin.manbrant@bygdarkitektur.se
Telefon 076 115 29 01
William Uddling

William Uddling

Byggnadsingenjör

William är en byggnadsingenjör som jobbar i olika typer av projekt och tar sig an projekten med nyfikenhet och engagemang. Han jobbar med hög arbetsmoral och vill göra rätt för sig i projekten.

Epost william.uddling@bygdarkitektur.se
Telefon 073 055 29 50
Malin Welander

Malin Welander

Byggnadsingenjör

Epost malin.welander@bygdarkitektur.se
Telefon 076 128 61 10
Lovisa Zingmark

Lovisa Zingmark

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Lovisa brinner för att skapa upplevelserika och flexibla utemiljöer som varar länge. Hon är en skicklig gestaltare och har en strävan efter att hitta lösningar som är rätt för platsen och dess förutsättningar. Med mer än 10 års erfarenhet från olika delar av branschen följer hon projekten från tidiga idéer till färdiga byggnationer. Hennes engagemang och intresse för de ekologiska och sociala perspektiven är ofta väl synligt i hennes uppdrag.

Epost lovisa.zingmark@bygdarkitektur.se
Telefon 076 115 29 02

Hitta till oss

Kom in för en kopp kaffe om du är nyfiken på vår verksamhet, har idéer du behöver hjälp att utveckla eller helt enkelt bara vill träffa oss.

 

Adress

Tegelgatan 2a

703 41 Örebro

Mail: info@bygdarkitektur.se

Telefon: 076 - 115 29 00