HEM

Med lyhördhet och hög ambition skapar vi arkitektur tillsammans med våra beställare. 

Bygd jobbar i projekt med varierad storlek och komplexitet i allt från större flerbostadshus till en detalj på villan. Det gemensamma för alla projekt är att kunden står i fokus. Med en smidig och effektiv process kombinerat med bred kompetens genomför vi projekt med hög kvalité.

 

Bygd rekryterar Vi söker nu en ansvarig arkitekt!